keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι (Π)

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 28.10.17 17:41

Το τμήμα λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκελείας (Τατόι). Έτος ίδρυσης 1931. Κωδ. Μηχανογραφικού: 821 

Οι υποψήφιοι για το τμήμα υποβάλλονται σε:
Ψυχομετρικές δοκιμασίες

Υγειονομικές εξετάσεις

Αθλητικές δοκιμασίες


Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων (Σχολής Ικάρων) κρίνονται ακατάλληλοι εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90). Επίσης ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (μέχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου. 

Οι υποψήφιοι με πρώτη Σχολή προτίμησης τη Σχολή Ικάρων / Τμήμα Ιπταμένων (ΣΙ/ΙΠΤ), οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις ειδικές αντίστοιχες δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν υποχρεωτικά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις προκειμένου να κριθούν εάν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει. 

Όσοι από τους κοινούς υποψηφίους έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων / Τμήμα Ιπταμένων σαν δεύτερη ή τρίτη προτίμηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ σε επιπλέον ειδικές δοκιμασίες που προβλέπονται για τους Ιπταμένους με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί κατάλληλοι στις αθλητικές, ψυχοτεχνικές και ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκαν στη Σχολή πρώτης προτίμησης συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης. 

Σκοπός της Σχολής Ικάρων (Σ.Ι.): Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Αποστολή της Σχολής Ικάρων είναι να παράγει και να μεταδίδει την γνώση στους σπουδαστές της, με την έρευνα και διδασκαλία της αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και την στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Π.Α. με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση. Να διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Π.Α. 

Η αποστολή της Σχολής είναι δυνατόν να εξειδικεύεται περαιτέρω και να περιγράφεται στον "Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας" της, βάση της αποστολής της Π.Α. και του "Πρότυπου Αποφοίτου Αξιωματικού" όπως αυτό καθορίζεται με αποφάσεις του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.) 

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα διακρίνεται σε
Ακαδημαϊκή

Στρατιωτική

Πτητική


Ενδεικτικά μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχές Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Αεροδυναμική, Μηχανική πτήσης, Τεχνολογία Υλικών - Μεταλλογνωσία, Προωθητικά συστήματα, Αρχές Αεροναυπηγικής, Διαστημική Θεωρία Κατασκευών, Οργάνωση και έλεγχος παραγωγής, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική, Στατιστική - Λογισμός Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Βλητική, Αεροναυτιλία, Αεροδιαστημική Ιατρική, Ηλεκτρονικός Πόλεμος, Τεχνική Εκμετάλλευση Αεροσκαφών, Λογοτεχνία - Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Αρχές πολιτικών επιστημών, Στοιχεία δικαίου, Αρχές Οικονομικής, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών - Παιδαγωγική Ψυχολογία, Ψυχολογία - Ηγεσία, Τοπογραφία - Χάρτες, Στρατιωτική Ιστορία, Πολιτική Εθνικής Άμυνας - Αεροπορικό Δόγμα, Αεροπορική Ιστορία, Αεροπορικές επιχειρήσεις, Αεράμυνα - Επίγεια άμυνα Οπλισμός, Διοίκηση - Επιτελικά Καθήκοντα, Αεροπορική Μετεωρολογία κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της σχολής. 

Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. 

Εξειδικεύσεις:
Ελεγκτών αεράμυνας (ΕΑ).

Μετεωρολόγων.

Διοικητικών.

Εφοδιαστών.

Οικονομικών.


Υποχρεώσεις - Δικαιώματα 

Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το τμήμα αυτό για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο εισήχθη στο τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησης τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής. 

Οι Ίκαροι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, επαναλαμβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών. 

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. 
Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. 
Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. 

Μεταπτυχιακά: Η Πολεμική Αεροπορία προσφέρει αρκετές δυνατότητες μετεκπαίδευσης στα στελέχη της. Έτσι, μεγάλος αριθμός Αξιωματικών, όλων των ειδικοτήτων, μεταβαίνει στο εξωτερικό με έξοδα του Ελληνικού κράτους σε θέσεις ευθύνης του NATO. Επίσης, στα πλαίσια ανάπτυξης των σχέσεων της χώρας μας με πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στις υπόλοι­πες ηπείρους έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εξωτερικού. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας. 

Όσοι αξιωματικοί ακολουθήσουν τον κλάδο του ιπταμένου μπορούν να αποστρατευτούν όταν συμπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας, γιατί τα χρόνια των ιπταμένων υπολογίζονται στο διπλάσιο. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην Πολιτική Αεροπορία.
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 1040

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης