keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα
Oz
 
Andriana P.
 

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (2, Ι)

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 28.10.17 19:49

Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα τμήματα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Τ.Ε. τα οποία είναι ενταγμένα στις σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ: 
Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Έτος Ίδρυσης 1999. Κωδ. Μηχανογραφικού: 730

Ιόνιων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι. Έτος Ίδρυσης 2005. Κωδ. Μηχανογραφικού: 741


Στα τμήματα υπάρχει πρόσβαση από τα Επιστημονικά Πεδία Ι και ΙV.

Σκοπός - Αντικείμενο Σπουδών: Σκοπός των τμημάτων είναι να καταρτίσουν τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής, της πολιτικής επικοινωνίας και της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών ως φορέων πληροφορίας, των μεθόδων επικοινωνίας και των σύγχρονων Μ.Μ.Ε. του Τύπου, των εκπομπών ήχου και εικόνας και της σύγκλισης των τεχνολογιών καθώς και της θεωρητικής εμβάθυνσης στο δημοσιογραφικό λειτούργημα. 

Στόχος των τμημάτων είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. 

Οργάνωση Σπουδών: 
Τμήμα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Εργαστήρια: 1. Διδασκαλίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 2. Πολυμέσων.

Τμήμα ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων.
Εργαστήρια: 1. Πολυμέσων, 2. Εφαρμοσμένων Δημοσίων Σχέσεων, 3. Επικοινωνίας και Διαχείρισης Πελατών.


Ενδεικτικά Μαθήματα: Αρχές Επικοινωνίας, Αρχές Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ Μ.Μ.Ε, Πολιτική Κοινωνιολογία, Πολιτική Επικοινωνία, Ιστορία Πολιτισμού, Τεχνικές Ερωτηματολογίου & Συνέντευξης, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση, Διεθνείς Οργανισμοί, Θεσμοί & Δράσεις της Ε.Ε, Δημοσκοπήσεις, Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων, Επικοινωνιακή Πολιτική, Επικοινωνιακός Προγραμματισμός, Πληροφορική, Επικοινωνιολογία & ΜΜΕ, Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία, Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου και Εικόνας, Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία, Διαφήμιση & Επικοινωνία, Ψηφιακός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Μέσων, Διαδικτυακή δημοσιογραφία και Επικοινωνία, Μεθοδολογία Δημοσιογραφικής Έρευνας κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στους δικτυακούς τόπους των τμημάτων. 

Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρουν τα τμήματα (*): 

Τμήμα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:
Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες (Έδρα, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ 1282/Β/11-4-2012)


(*) "Έδρα": Το τμήμα είναι η έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος, "Συμμετέχει": Το τμήμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, "Μ.Δ.Ε.": Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Δ.Δ.": Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 287, άρθρο 1 (ΦΕΚ 257/23-10-2002). Τα τμήματα προέρχονται από μετονομασία των τμημάτων ''Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας''. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.

Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.

Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών εκστρατειών και προγραμμάτων δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (Lobbying).

Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.

Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή / και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.

Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρισιακής επικοινωνίας.


Με τη στροφή των τμημάτων προς τις νέες τεχνολογίες οι απόφοιτοι θα αποκτούν και τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το φάσμα του τύπου και της επικοινωνίας. 

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:
Σε υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου σε θέσεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικές εταιρίες.

Σε εταιρίες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων.

Σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων.

Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Σε γραφεία τύπου οργανισμών.

Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Περιγραφή Επαγγελμάτων Κλάδου:

Επικοινωνιολόγος: Ασχολείται με τον επιστημονικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής ατόμων, οργανισμών ή φορέων. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης ενός προγράμματος ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής, οι κύριες δραστηριότητες του επικοινωνιολόγου περιλαμβάνουν την επαφή με τους πελάτες, την έρευνα για τις ανάγκες και το προφίλ του πελάτη, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του στρατηγικού προγράμματος δράσης, την κατασκευή επικοινωνιακού υλικού και την επικοινωνία με τα μέσα προβολής. 

Σχεδιαστής Πολυμέσων: Σχεδιάζει εφαρμογές πολυμέσων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικούς δίσκους και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές με ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που παρουσιάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, με την τεχνική κινούμενης εικόνας και ήχου. 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Είναι υπεύθυνος για την εικόνα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός σωματείου κ.λπ. προς την εγχώρια ή διεθνή κοινή γνώμη ή προς τους πελάτες και το ειδικότερο κοινό στο οποίο απευθύνονται. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων φροντίζει για τη δημιουργία ευνοϊκής εικόνας και γενικότερα για την προβολή της επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Δημοσιογράφος: Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ειδήσεις, πληροφορίες, σχόλια και ανταποκρίσεις για όσα συμβαίνουν στη χώρα του ή στη διεθνή κοινότητα. Αρχικά εντοπίζει το θέμα που θέλει να παρουσιάσει. Στη συνέχεια, ερευνά το θέμα του πολύπλευρα, προκειμένου να συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Παίρνει συνεντεύξεις τις οποίες μαγνητοφωνεί ή βιντεοσκοπεί, απευθύνεται σε διάφορες πηγές για να εξακριβώσει λεπτομέρειες και να διασταυρώσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και συνδυάζει τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του προκειμένου να παρουσιάσει το θέμα και το αποτέλεσμα της έρευνάς του στο κοινό. Αν η παρουσίαση αυτή έχει τη μορφή άρθρου σε έντυπα μέσα, αναλαμβάνει να συντάξει το κείμενο και να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις που χρειάζονται για τη δημοσίευση του. Αν έχει τη μορφή τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκπομπής, χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τους προσκεκλημένους στην εκπομπή του, να συλλέξει και να επεξεργαστεί το υλικό της συζήτησης, να αναλάβει τον συντονισμό της συζήτησης, να συνεργαστεί με τον τεχνικό για το μοντάζ της τηλεοπτικής εκπομπής, καθώς και με τον σκηνοθέτη και όλους τους τεχνικούς που εμπλέκονται στο γύρισμα μιας εκπομπής. Ανάλογα με τη θεματολογία στην οποία έχει εξειδικευθεί και το είδος του συγκεκριμένου τομέα στον οποίον απασχολείται, ο δημοσιογράφος μπορεί να είναι ανταποκριτής στο εξωτερικό, αρθρογράφος, οικονομικός αναλυτής, πολιτικός συντάκτης, αθλητικογράφος, ειδικευμένος σε διάφορα κοινωνικά και άλλα θέματα, παρουσιαστής προγραμμάτων, εκφωνητής ειδήσεων, ελεύθερος ανταποκριτής ή συνεργάτης, αστυνομικός ή πολεμικός ανταποκριτής. 


Αντιστοιχία Τμημάτων - Δυνατότητες Μετεγγραφής σε άλλα Τμήματα:

Υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής ανάμεσα στα 2 τμήματα της ομάδας.
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 1040

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης