Με απόφαση Φίλη το σύστημα που θυμίζει Δέσμες θα ισχύσει μόνο για φέτος - Ετοιμάζεται νέο σύστημα για το 2017 - Νέο σύστημα με πολλές εξετάσεις στο Λύκειο και προκαταρκτικό έτος στα Πανεπιστήμια προτείνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής