keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα
evelyntzika
 

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 03.02.17 21:34

Το τμήμα είναι ενταγμένο στη Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Έτος Ίδρυσης 2000. Κωδ. Μηχανογραφικού: 186 

Σκοπός - Αντικείμενο Σπουδών: Σκοπός του Τμήματος αυτού του Πανεπιστημίου Θράκης, είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών. Επίσης, αντικείμενο σπουδών είναι και η μελέτη της οικονομίας, της πολιτικής και των δημογραφικών εξελίξεων των λαών αυτών. (Ελλήνων, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών). 

Οργάνωση Σπουδών:

 • Τομείς: 1. Γλώσσας και Φιλολογίας, 2. Ιστορίας και Πολιτισμού, 3. Κοινωνικών Επιστημών. Ειδικεύσεις (στο Β΄Κύκλο 5ο εξάμηνο): 1. Βουλγαρικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού, 2. Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού, 3. Ρωσικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού, 4. Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού.


Ενδεικτικά μαθήματα: Ξένες Γλώσσες (Βουλγαρική, Ρουμανική, Ρωσική, Τουρκική), Παρευξείνιος Χώρος (Μυθολογίες των Λαών του, Εθνογραφική Θεώρηση, Θρησκειολογική Επισκόπηση), Ιστορία (της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, Οσμανική και Τουρκική), Ιστορία (της Βουλγαρικής, της Ρουμανικής, της Ρωσικής, της Τουρκικής -γλώσσας - λογοτεχνίας), Γλωσσολογία, Πληροφορική, Λαογραφία, Λαογραφία Ποντιακού Ελληνισμού, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Διπλωματική Ιστορία, Διδακτική Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θεωρία της Μετάφρασης, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οι Παρευξείνιες Χώρες στην Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στους δικτυακούς τόπους του τμήματος. 

Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει το τμήμα (*):

 • Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο - Master of Arts in Black Sea (Έδρα. Απονέμει: Μ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ 423/Β'/7-4-2006)


(*) "Έδρα": Το τμήμα είναι η έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος, "Συμμετέχει": Το τμήμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, "Μ.Δ.Ε.": Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Δ.Δ.": Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά άλλων τμημάτων σε παρεμφερή αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους (μετάφραση, διερμηνεία, ιστορία, πολιτισμός, παιδαγωγικά, ψυχολογία κ.ά.). 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων: 

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 78/2009, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95/Α΄/22-06-2009. Σύμφωνα με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα οι πτυχιούχοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, τομείς: 

α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτύξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών, 

β) στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος, 

γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών. 
Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:

 • Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.).
 • Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων.
 • Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα υπουργεία. Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες Σε επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Παρευξείνιες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία).
 • Σε διεθνείς οργανισμούς ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως π.χ. Παρευξείνια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Οργανισμός Ανασυγκρότησης Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική κτλ 
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και νεοπροσφύγων.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες στη διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.
  Από το 2002 λειτουργεί στο τμήμα μεταφραστικό κέντρο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές για πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση, κυρίως έργων από τις παρευξείνιες γλώσσες σε ευρωπαϊκές και το αντίστροφο.


Οι απόφοιτοι του τμήματος προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της Τουρκικής Γλώσσας (Φ.Ε.Κ. 1743/Β'/29-08-2008) στα σχολεία 4ο & 6ο Γυμνάσια Ξάνθης και 1ο, 2ο & 4ο Γυμνάσια Κομοτηνής, που υλοποιεί το υπουργείο Παιδείας. 

Δικτυακός τόπος Τμήματος: 

Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Πανεπιστημίου Θράκης
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 1040

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης