keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) (Π)

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 28.10.17 17:39

Η σχολή λειτουργεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ στον Σκαραμαγκά. Έτος ίδρυσης 1879. Κωδ. Μηχανογραφικού: 864 

Οι υποψήφιοι για το τμήμα υποβάλλονται σε:
Ιατρικές εξετάσεις

Ψυχομετρικές δοκιμασίες

Αθλητικές δοκιμασίες


Μετά την επιλογή και την κατάταξη τους, οι νέοι σπουδαστές υπόκεινται σε μια βασική εκπαίδευση και δοκιμασία (προπαίδευση), διάρκειας περίπου τριάντα (30) ημερών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προπαίδευσης των, ορκίζονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί. 

Οι υποψήφιοι με πρώτη Σχολή προτίμησης τη Σχολή ΣΜΥΝ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις ειδικές αντίστοιχες δοκιμασίες αυτής της Σχολής, θα συνεχίσουν υποχρεωτικά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις προκειμένου να κριθούν εάν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει. 

Οι δηλώσαντες σαν δεύτερη ή τρίτη προτίμηση τη Σχολή ΣΜΥΝ, θα εξετάζονται με μέριμνα της Σχολής πρώτης προτίμησης και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι από τη Σχολή πρώτης προτίμησης στις αθλητικές, ψυχοτεχνικές και ιατρικές εξετάσεις. 

Σκοπός: Σκοπός της σχολής είναι η παροχή στους σπουδαστές κατάλληλης στρατιωτικής και ναυτικής αγωγής, καθώς και της αναγκαίας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και τεχνικής κατάρτισης, με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας / τέχνης τους 

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα. Οι σπουδαστές της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Χώρας με πλοία του ΠΝ. 

Ενδεικτικά μαθήματα: Ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά), Πληροφορική, Βασικός Ηλεκτρισμός, Βασικά Ηλεκτρονικά, Μαθηματικά, Ν. Ιστορία, Ν. Κανονισμοί, Απογραφές, Γενικές Ν. Γνώσεις, Σωματική Αγωγή, Πεζικές Ασκήσεις, Εφόλκια - Πρωρατικά, Ναυτιλία, Χειρισμός πλοίου, Ναυτική τέχνη, Συντήρηση σκάφους, Τοπογραφία-Χαρτογραφία, Υδρογραφία-Ωκεανογραφία, Ν. Μετεωρολογία, Προσομοιωτής Ναυτιλίας, Υγιεινή Ασφάλεια Εργασίας, Ναρκαλιεία, Ευστάθεια-Φόρτωση. Ηλεκτρονική, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Αυτοματισμοί, Θεωρία διάδοσης ήχου, κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του τμήματος. 

Διάρκεια φοίτησης: 3 χρόνια. 

Ειδικότητες και Χρόνος Ένταξης σ' αυτές: Αμέσως μετά την κατάταξη τους ακολουθεί μία περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε ειδικότητες και τέχνες. Οι Ειδικότητες και Τέχνες έχουν ταξινομηθεί σε τρεις Ομάδες: 

Ομάδα Α: Αρμενιστή (ΑΡΜ), Τηλεγραφητή (ΤΗΛ), Σηματωρού (ΣΗΜ), Ραδιοεντοπιστή (Ρ/Ε), Τεχνιτή Πυροβόλων (Τ/ΠΒ), Διαχειριστή (ΔΙΑΧ), Διαχειριστή Υλικών (ΔΙΑΧ/ΥΛ), Νοσοκόμου (ΝΟΣ) 

Ομάδα Β: Ηλεκτρολόγου / Ηλεκτροτεχνίτη (ΗΛ/ΗΤ), Ηλεκτρονικού Διευθύνσεως Βολής (ΗΝ/ΔΒ), Ηλεκτρονικού Αυτομάτων Συστημάτων (ΗΝ/ΑΣ), Ηλεκτρονικού Συνεννοήσεως (ΗΝ/ΣΝ), Ηλεκτρονικού Ραδιοεντοπιστή (ΗΝ/ΡΕ), Ηλεκτρονικού Ανθυποβρυχιακών Συσκευών (ΗΝ/ΑΥ), Ηλεκτρονικού Υφάλων Όπλων (ΗΝ/ΥΟ), Τεχνίτη Τορπιλών (Τ/Τ), Τεχνίτη Ναρκών (Τ/Ν) 

Ομάδα Γ: Μηχανικού (ΜΗΧ), Τεχνίτη Πυρομαχικών (Τ/ΠΜ), Τεχνίτη Προτυποπιού (Τ/ΠΡΟΤ), Τεχνίτη Ελασματουργού (Τ/ΕΛΑΣ), Τεχνίτη Συγκολλητή (Τ/ΣΥΓΚ), Τεχνίτη Σιδηρουργού (Τ/ΣΙΔ), Τεχνίτη Εφαρμοστή Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (Τ/ΕΦ-ΜΕΚ), Τεχνίτη Μηχανουργού (Τ/ΜΗΧΝ), Τεχνίτη Ψυκτικού (Τ/ΨΥΚΤ), Τεχνίτη Σωληνουργού (Τ/ΣΩΛ), Τεχνίτη Χύτη (Τ/ΧΥΤ), Τεχνίτη Ξυλουργού (Τ/ΞΥΛ), Τεχνίτη Λεμβουργού (Τ/ΛΕΜΒ), Τεχνίτη Σχεδιαστή (Τ/ΣΧΕΔ), Τεχνίτη Οπτικών Οργάνων (Τ/ΟΟ), Τεχνίτη Εφαρμοστή (Τ/ΕΦ). 

Βαθμός Αποφοίτησης: Οι σπουδαστές της Σχολής μετά από 3ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές. 

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι: 

α. Στο βαθμό του Κελευστού τρία (3) χρόνια, 
β. Στο βαθμό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια, 
γ. Στο βαθμό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια. 
δ. Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 
15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή Πλοιάρχου (Εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ) σύμφωνα με το Ν.3648/08 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου. 

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα:
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. 
Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. 
Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Πολεμικό Ναυτικό μετά την αποφοίτηση είναι 5 χρόνια. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών.
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 1040

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης